Os alumnos do FPB de Agroxardinería e composicións florais do IES Montecelo testearán os contidos e ferramentas do curso de formación e-learning de Introdución á Agricultura Ecolóxica do proxecto ECONewFarmers.

Fonte: IES Montecelo